Me skal berre kvile i ein time og
så er me klare for eventyr
på slettene.

Savannen har me forlatt.
No er me ikkje lenger åleine.