I fire månadar stod lavvoen ute i Austmarka.
I to månadar var den heimen vår, i to månadar ei hytte.